Rodinné Integrační Centrum o.s. – aktivity na červenec 2015
Datum: 16. 7. 2015

07/15/2015

 

Rodinné Integrační Centrum o.s. – Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA vzniklo na základě poptávky ze strany rodičů s dětmi – zejména maminek, které jsou na mateřské dovolené či pobírají příspěvek na péči a které měly zájem aktivně a plnohodnotně trávit volný čas se svými dětmi v kolektivu jejich vrstevníků, s cílem zamezit sociální izolaci v domácím prostředí.

Poskytujeme aktivizační služby a integrační aktivity zejména pro rodiče s dětmi v předškolním věku a naší snahou je integrace dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Při tvorbě nabídky aktivit vycházíme z aktuálních požadavků rodičů na typ aktivit a služeb a dle nich upravujeme časový rozvrh a rozsah činnosti.

Rodinné Integrační Centrum zajišťuje volnočasové aktivity na bázi terapií zaměřené na:
a) podporu psychomotorického vývoje dětí
b) prevenci a snížení sociální izolace rodin s dětmi
c) integraci rodičů s dětmi se zdravotním postižením do aktivit rodičů s dětmi zdravými

Novinky červenec 2015

Ze zdroje: www.ric.cz

Další články

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...

Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...