Rodinné Integrační Centrum o.s. – aktivity na červenec 2015
Datum: 16. 7. 2015

07/15/2015

 

Rodinné Integrační Centrum o.s. – Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA vzniklo na základě poptávky ze strany rodičů s dětmi – zejména maminek, které jsou na mateřské dovolené či pobírají příspěvek na péči a které měly zájem aktivně a plnohodnotně trávit volný čas se svými dětmi v kolektivu jejich vrstevníků, s cílem zamezit sociální izolaci v domácím prostředí.

Poskytujeme aktivizační služby a integrační aktivity zejména pro rodiče s dětmi v předškolním věku a naší snahou je integrace dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů.

Při tvorbě nabídky aktivit vycházíme z aktuálních požadavků rodičů na typ aktivit a služeb a dle nich upravujeme časový rozvrh a rozsah činnosti.

Rodinné Integrační Centrum zajišťuje volnočasové aktivity na bázi terapií zaměřené na:
a) podporu psychomotorického vývoje dětí
b) prevenci a snížení sociální izolace rodin s dětmi
c) integraci rodičů s dětmi se zdravotním postižením do aktivit rodičů s dětmi zdravými

Novinky červenec 2015

Ze zdroje: www.ric.cz

Další články