Postižení žáci budou mít na asistenty učitelů nárok
Datum: 5. 12. 2015

5.12.2015 | Autor: Jiří Mach

Asistent do každé třídy, kde bude zapotřebí. To je sen rodičů postižených dětí i mnohých kantorů. Příští rok se podle všeho už dočkají. Rodiče se od září 2016 už nebudou muset handrkovat s psychology a školami o doporučení na asistenta. Základní školy se zase nebudou muset doprošovat o peníze.

  FOTO: Profimedia.cz

Asistentů v základních školách je sice už přes deset tisíc, ale žádostí je stále o hodně víc. Ministerstvo školství právě mění směrnici, díky níž budou krajské úřady schopny na každé doporučení na přidělení asistenta do třídy s postiženým dítětem poslat dost peněz na jeho plat. Stát to vyjde v příštích dvou letech skoro na dvě miliardy korun.

Asistenti nejčastěji berou jen kolem 11–13 tisíc korun hrubého měsíčně. „Finanční prostředky, které potřebujeme na asistenty pedagoga, jsme zvýšili nejen v rámci rozpočtu, ale také v rámci dalších kroků, aby školy prostředky na asistenty skutečně dostaly,“ řekla Právu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kraje si díky opatřením mohly zvýšit peněžní rezervy na financování školství a směrnice jako první kritérium určuje financování asistentů.

Rodiče připláceli

Od příštího školního roku bude asistent pedagoga nárokovou složkou. Je to jedno z hlavních opatření pro zahájení začleňování fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaných dětí do škol.

Dosud byl systém děravý. Doporučení na přidělení asistenta žádal rodič u pedagogicko-psychologických poraden. Pokud uspěl, doporučení se poslalo na krajský úřad, a pak už bylo na rozhodnutí úřadu, zda pošle peníze.

Některé kraje peníze posílaly, některé jen část a některé vůbec. V tom případě musel peníze sehnat ředitel v omezeném rozpočtu školy, ale také se stávalo, že připláceli rodiče. Anebo se museli bez asistenta obejít.

Financování se odvíjelo podle kalendářního roku, takže ředitel si nemohl být jistý, že třeba bude mít asistenta i další rok v lednu. Nyní se počítá s výdaji vždy na celý školní rok od září do června. A vyhláška by měla odstranit další zmatky. Někdy se totiž sešly na kraji doporučení na asistenta pro dvě děti v jedné třídě. Přitom třeba nevidomé děvče potřebovalo pomoc jen při výuce a chlapec autista jen o přestávce. Podle návrhu vyhlášky by měla poradenská zařízení sledovat situace a podmínky ve školách.

Jeden pomůže až čtyřem dětem

Pro rodiče je občas také matoucí funkce asistenta. Poté, co si na úřadech vybojovali doporučení na asistenta k jejich dítěti a případně se na něm i finančně podíleli, tak nechápali, že se plně nevěnuje jen jemu, ale i jiným postiženým dětem. „Je to schizofrenní situace,“ řekla Právu speciální pedagožka Eva Čadová z Asociace pracovníků SPC, která se problematikou zabývá.

„Asistent je doporučen ke konkrétnímu žákovi, přitom je asistentem pedagoga. Ten je manažerem hodiny a měl by asistentovi přidělovat role, které se týkají postiženého žáka i těch ostatních,“ uvedla. „Tyto role by neměly spočívat v tom, že bude u dítěte sedět 45 minut, protože to může vést k nižší samostatnosti žáka a to je k jeho neprospěchu,“  vysvětlila.

Nízký plat je ze škol vyhání

Ve vyhlášce, která se právě dokončuje, se počítá se třemi typy asistentů. Jeden typ asistenta pedagoga by měl být přidělován přímo k dítěti. Jeho kvalifikace by měla být nejvyšší. Další, sdílený asistent, by se mohl ve třídě starat až o čtyři děti.

A školní asistent by měl působit ve škole dlouhodobě a úkolovat by jej měl ředitel podle aktuálních potřeb. Ten by se přiděloval podle toho, kolik dětí s postižením škola přijímá.
Kolik bude asistentů od září zapotřebí, nelze odpovědně odhadnout. Ministryně připouští, že sehnat asistenty s tou nejvyšší požadovanou kvalifikací by mohl být problém.

Počty asistentů v ZŠ
2005 1588
2006 2132
2007 2923
2008 3450
2009 4044
2010 4751
2011 5386
2012 6576
2013 7445
2014 8873
2015 10 382

Ředitel totiž může asistenta zařadit v tarifní tabulce do platové třídy od čtyřky do devítky podle rozsahu práce. To znamená, že asistent může mít plat až 23 600, ale také jen 10 190 hrubého.

Podle Čadové jsou nejčastěji řazeni do sedmé platové třídy, kde v závislosti na zkušenostech může dostat 12 960 až osmnáct tisíc měsíčně. Podle některých odhadů má asistent průměrně jedenáct tisíc.

„Nevím, jestli vysokoškolsky vzdělaný člověk se zkušeností může takovou práci dlouhodobě vykonávat. V okamžiku, kdy se bude muset starat o rodinu, tak mise končí,“ řekla ministryně Valachová. Podle ní by tito asistenti měli být řazeni alespoň do deváté třídy.

Vložila: Sara S.
Zdroj: www.novnky.cz

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...