Dvakrát výjimeční
Datum: 21. 1. 2016

21. 1. 2016

DVOJÍ VÝJIMEČNOST „Dvakrát výjimeční“ – tak bývají označovány děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti, a na druhé straně trpí nějakým hendikepem. Bývá obtížné je poznat, protože nadání a hendikep se často vzájemně kompenzují a maskují, proto bývají takové děti označovány za průměrné. Nejčastěji se mezi „dvakrát výjimečné“ řadí děti s nadáním a zároveň se specifickými vývojovými poruchami učení, zejména s dyslexií, dysgrafií a dysortografií nebo s poruchami chování či s Aspergerovým syndromem. Zde je potřeba podrobné psychologické vyšetření a diagnostika obou výjimečností, která by pak měla vést k vytvoření IVP a k zohlednění obou výjimečností ve výuce. Typickým příkladem je situace, kdy se nadané dítě ve škole nudí, v důsledku toho vyrušuje, nedává pozor a snaží se na sebe upozornit, což vede často k označení za hyperaktivní dítě.

Jak tomu porozumět? Více ve sdíleném videu:

Děti s Aspergerovým syndromem často zachytí nejdříve pedagogicko-psychologická poradna, která rozpozná jejich mimořádné nadání a pro ověření jejich zdravotního postižení je pak předává do péče speciálně pedagogického centra. V takovém případě si obě instituce tyto výjimečnosti „rozdělí“ – PPP se zabývá nadáním, SPC pak potřebami dítěte spojenými s jeho zdravotním postižením.

S jakými problémy se mohou rodiče školáka obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu? Musí mít doporučení školy, nebo je možné dítě na vyšetření objednat i bez něj? Na tyto a další otázky odpovídá metodička prevence rizikového chování dětí ve škole PaedDr. Lenka Marušková.

Zdroj:https://www.youtube.cz/

Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.