Dvakrát výjimeční
Datum: 21. 1. 2016

21. 1. 2016

DVOJÍ VÝJIMEČNOST „Dvakrát výjimeční“ – tak bývají označovány děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti, a na druhé straně trpí nějakým hendikepem. Bývá obtížné je poznat, protože nadání a hendikep se často vzájemně kompenzují a maskují, proto bývají takové děti označovány za průměrné. Nejčastěji se mezi „dvakrát výjimečné“ řadí děti s nadáním a zároveň se specifickými vývojovými poruchami učení, zejména s dyslexií, dysgrafií a dysortografií nebo s poruchami chování či s Aspergerovým syndromem. Zde je potřeba podrobné psychologické vyšetření a diagnostika obou výjimečností, která by pak měla vést k vytvoření IVP a k zohlednění obou výjimečností ve výuce. Typickým příkladem je situace, kdy se nadané dítě ve škole nudí, v důsledku toho vyrušuje, nedává pozor a snaží se na sebe upozornit, což vede často k označení za hyperaktivní dítě.

Jak tomu porozumět? Více ve sdíleném videu:

Děti s Aspergerovým syndromem často zachytí nejdříve pedagogicko-psychologická poradna, která rozpozná jejich mimořádné nadání a pro ověření jejich zdravotního postižení je pak předává do péče speciálně pedagogického centra. V takovém případě si obě instituce tyto výjimečnosti „rozdělí“ – PPP se zabývá nadáním, SPC pak potřebami dítěte spojenými s jeho zdravotním postižením.

S jakými problémy se mohou rodiče školáka obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu? Musí mít doporučení školy, nebo je možné dítě na vyšetření objednat i bez něj? Na tyto a další otázky odpovídá metodička prevence rizikového chování dětí ve škole PaedDr. Lenka Marušková.

Zdroj:https://www.youtube.cz/

Další články

Hry pro rozvoj komunikačních schopností PUBLIKACE

Hry pro rozvoj komunikačních schopností PUBLIKACE

Umět se správně vyjádřit, dát najevo, co chci, najít ta správná slova… To vše někdy představuje zejména pro děti velkou výzvu. Tato kniha je plná zábavných a kreativních nápadů, které pomáhají k rozvíjení vyjadřovacích schopností. Najdeme v ní hry, jež rozvíjejí...