Černá kniha: Odvrácená tvář omezování svéprávnosti
Datum: 4. 2. 2016

4.2.2016

Černá kniha

Náš nejvýznamnější současný projekt Černá a bílá nese název podle dvou důležitých projektových výstupů: Bílé knihy a Černé knihy. Oba dokumenty vznikly již v první fázi projektu v r. 2012. Ve vazbě na nový občanský zákoník jsme je ovšem později museli aktualizovat. Oba dokumenty nyní najdete na naší webové stránce.

O finální verzi Bílé knihy jsme Vás již informovali. Během loňského roku jsme finalizovali také tzv. Černou knihu, která shrnuje mýty spojené s omezováním svéprávnosti a opatrovnictví na jeho základě. Toto byl donedávna jediný používaný nástroj ochrany majetku a práv lidí s postižením v duševní oblasti – např. s duševním onemocněním, demencí nebo lidí s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením).

Jak vznikla Černá kniha

Základem pro Černou knihu byla sada rozhovorů s lidmi s postižením v duševní oblasti a jejich blízkými. Díky tomu se nám podařilo získat svědectví o fungování systému, který je dnes již v rozporu s právem, se kterým i přesto stále běžně setkáváme. Českou republikou ratifikovaná Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v článku 12 stanovuje, že každý má právo rozhodovat o svém životě a že stát na sebe přijetím Úmluvy bere povinnost zajistit, aby lidé pro naplnění tohoto svého práva měli k dispozici potřebou pomoc.

Co se v Černé knize dočtete

V dokumentu najdete mnoho příběhů ze života, které ukazují, jak systém náhradního rozhodování může ohrozit práva lidí s omezenou svéprávností a proč omezování svéprávnosti neslouží lépe než opatření zachovávající člověku možnost právně jednat.

Zajímavý je i drobný exkurz do historie. Jsme zvyklí vidět v dnešní době vrchol vývoje. Je proto zajímavé si přečíst, že např. právo v otrokářském Římě bylo v tomto ohledu citlivější, než občanský zákoník, který v ČR platil ještě před třemi lety.

O změně v pojetí ochrany lidí s postižením v duševní oblasti se v České republice stále mnoho neví. Odpovědné instituce i jednotlivci – včetně např. některých rodin lidí s postižením – považují omezení svéprávnosti stále za nejvhodnější formu ochrany. Černá kniha ukazuje, jaká nebezpečí se pojí s omezením svéprávnosti,  když současně nepřináší větší ochranu práv.

Černá kniha ke stažení zde: ke stažení_1

Více informací o ochraně práv lidí s postižením

O novém pojetí ochrany práv lidí s postižením v duševní oblasti si můžete udělat představu v krátkém videu, které připravila nadace Open Society Fund ve spolupráci s Michaelem Bachem, který se osobně podílel na formulaci článku 12 Úmluvy. Video nazvané Odlišný pohled na postižení a právní způsobilost obsahuje i české titulky.

Pokud Vás zajímá, jak správně poskytnout podporu při rozhodování a právním jednání, můžete se přihlásit na naše kurzy:

Rozhodování s podporou

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

Sociální pracovník v soudní síni

Kruhy podpory aneb na co omezení svéprávnosti nestačí

 

Budeme rádi za Vaše postřehy k Černé knize. Pište na adresu redakce@kvalitavpraxi.cz nebo na nášFacebook.

 

Ze zdroje: http://www.kvalitavpraxi.cz/

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...