Černá kniha: Odvrácená tvář omezování svéprávnosti
Datum: 4. 2. 2016

4.2.2016

Černá kniha

Náš nejvýznamnější současný projekt Černá a bílá nese název podle dvou důležitých projektových výstupů: Bílé knihy a Černé knihy. Oba dokumenty vznikly již v první fázi projektu v r. 2012. Ve vazbě na nový občanský zákoník jsme je ovšem později museli aktualizovat. Oba dokumenty nyní najdete na naší webové stránce.

O finální verzi Bílé knihy jsme Vás již informovali. Během loňského roku jsme finalizovali také tzv. Černou knihu, která shrnuje mýty spojené s omezováním svéprávnosti a opatrovnictví na jeho základě. Toto byl donedávna jediný používaný nástroj ochrany majetku a práv lidí s postižením v duševní oblasti – např. s duševním onemocněním, demencí nebo lidí s potížemi v učení (tzv. mentálním postižením).

Jak vznikla Černá kniha

Základem pro Černou knihu byla sada rozhovorů s lidmi s postižením v duševní oblasti a jejich blízkými. Díky tomu se nám podařilo získat svědectví o fungování systému, který je dnes již v rozporu s právem, se kterým i přesto stále běžně setkáváme. Českou republikou ratifikovaná Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v článku 12 stanovuje, že každý má právo rozhodovat o svém životě a že stát na sebe přijetím Úmluvy bere povinnost zajistit, aby lidé pro naplnění tohoto svého práva měli k dispozici potřebou pomoc.

Co se v Černé knize dočtete

V dokumentu najdete mnoho příběhů ze života, které ukazují, jak systém náhradního rozhodování může ohrozit práva lidí s omezenou svéprávností a proč omezování svéprávnosti neslouží lépe než opatření zachovávající člověku možnost právně jednat.

Zajímavý je i drobný exkurz do historie. Jsme zvyklí vidět v dnešní době vrchol vývoje. Je proto zajímavé si přečíst, že např. právo v otrokářském Římě bylo v tomto ohledu citlivější, než občanský zákoník, který v ČR platil ještě před třemi lety.

O změně v pojetí ochrany lidí s postižením v duševní oblasti se v České republice stále mnoho neví. Odpovědné instituce i jednotlivci – včetně např. některých rodin lidí s postižením – považují omezení svéprávnosti stále za nejvhodnější formu ochrany. Černá kniha ukazuje, jaká nebezpečí se pojí s omezením svéprávnosti,  když současně nepřináší větší ochranu práv.

Černá kniha ke stažení zde: ke stažení_1

Více informací o ochraně práv lidí s postižením

O novém pojetí ochrany práv lidí s postižením v duševní oblasti si můžete udělat představu v krátkém videu, které připravila nadace Open Society Fund ve spolupráci s Michaelem Bachem, který se osobně podílel na formulaci článku 12 Úmluvy. Video nazvané Odlišný pohled na postižení a právní způsobilost obsahuje i české titulky.

Pokud Vás zajímá, jak správně poskytnout podporu při rozhodování a právním jednání, můžete se přihlásit na naše kurzy:

Rozhodování s podporou

Svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci

Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

Sociální pracovník v soudní síni

Kruhy podpory aneb na co omezení svéprávnosti nestačí

 

Budeme rádi za Vaše postřehy k Černé knize. Pište na adresu redakce@kvalitavpraxi.cz nebo na nášFacebook.

 

Ze zdroje: http://www.kvalitavpraxi.cz/

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...