DRAMATERAPIE
Datum: 13. 5. 2022

DRAMATERAPIE je samostatný terapeutický obor založený na specifickém užití divadelních prostředků k dosažení terapeutických cílů. Cílem je záměrné léčebné působení, směřující k udržení či obnovení kvality života jednotlivce, zlepšení psychického a fyzického zdraví, podpora osobnostního rozvoje i příznivých mezilidských vztahů, posílení pozitivních aspektů a celková stabilizace v rovině osobní, zdravotní i sociální. Více informací o tomto druhu terapie naleznete zde.  Nejbližší podpůrnou terapii či firmu na kompenzační pomůcky ve Vašem okolí naleznete také zde.