Son-rise program – terapie pro děti s autismem
Datum: 13. 5. 2022

Son-rise  je původně americká metoda, která může nabídnout pomoc dětem i dospělým s PAS. Probíhá zejména prostřednictvím interaktivní hry a jejím hlavním prvkem je princip tzv. připojování. Vhodná může být také pro osoby s podezřením na PAS, ale například i pro děti s Downovým syndromem. Bližší informace  o programu naleznete zde.

Video ukázka terapie:  zde. Nejbližší podpůrnou terapii či firmu na kompenzační pomůcky ve Vašem okolí naleznete také zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...