Son-rise program – terapie pro děti s autismem
Datum: 13. 5. 2022

Son-rise  je původně americká metoda, která může nabídnout pomoc dětem i dospělým s PAS. Probíhá zejména prostřednictvím interaktivní hry a jejím hlavním prvkem je princip tzv. připojování. Vhodná může být také pro osoby s podezřením na PAS, ale například i pro děti s Downovým syndromem. Bližší informace  o programu naleznete zde.

Video ukázka terapie:  zde. Nejbližší podpůrnou terapii či firmu na kompenzační pomůcky ve Vašem okolí naleznete také zde.

Další články

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

On-line Registr poskytovatelů sociálních služeb, který vytvořilo a spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, je místem, kde si můžete udělat přehled o aktuálně nabízených možnostech a typech poskytovatelů sociální péče v České republice. Registr...

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...