Son-rise program – terapie pro děti s autismem
Datum: 13. 5. 2022

Son-rise  je původně americká metoda, která může nabídnout pomoc dětem i dospělým s PAS. Probíhá zejména prostřednictvím interaktivní hry a jejím hlavním prvkem je princip tzv. připojování. Vhodná může být také pro osoby s podezřením na PAS, ale například i pro děti s Downovým syndromem. Bližší informace  o programu naleznete zde.

Video ukázka terapie:  zde. Nejbližší podpůrnou terapii či firmu na kompenzační pomůcky ve Vašem okolí naleznete také zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...