Za sklem o. s., pracoviště Praha nabízí sociální služby občanům Ukrajiny zasaženým válkou a jejich rodinám
Datum: 13. 5. 2022
Za sklem o. s., pracoviště Praha nabízí sociální služby občanům Ukrajiny zasaženým válkou a jejich rodinám.
Pro registraci a výběr sociální služby vyplňte tento formulář: https://1url.cz//rrzBW
Pro podrobnější informace volejte na číslo +420 739 999 280 – ukrajinsky mluvící pracovník nebo napište na e-mail: halas@zasklem.com. Bližší informace zde.

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...