Efektivita plavecké výuky dětí s poruchou autistického spektra
Datum: 26. 5. 2022

Stejně jako běžná populace, i děti s poruchou autistického spektra (PAS) by měly být plavecky gramotné, tedy vybavené takovými dovednostmi, aby dokázaly bezpečně zvládnout vodní prostředí a následně využívat plaveckou lokomoci jako celoživotní pohybovou aktivitu pro udržení svého zdraví. Z hlediska obsahu vychází plavecká výuka dětí s PAS z programů přípravné i základní plavecké výuky. Vyznačuje se ale značnými zvláštnostmi, které je třeba při sestavování programu brát v úvahu.  Cílem studie bylo ověření efektivity plavecké výuky pomocí principů vycházejících ze strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra. Z výsledků studie vyplývá, že strukturované učení bylo vhodně zvolenou metodou v plavecké výuce dětí s PAS. Díky strukturalizaci si děti osvojily základní plavecké dovednosti a vytvořily si tak základ pro nácvik plaveckých způsobů. Dosažené výsledky považujeme za velice cenné pro další plavecké vzdělávání dětí s PAS. Bližší informaci naleznete zde.

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...