Efektivita plavecké výuky dětí s poruchou autistického spektra
Datum: 26. 5. 2022

Stejně jako běžná populace, i děti s poruchou autistického spektra (PAS) by měly být plavecky gramotné, tedy vybavené takovými dovednostmi, aby dokázaly bezpečně zvládnout vodní prostředí a následně využívat plaveckou lokomoci jako celoživotní pohybovou aktivitu pro udržení svého zdraví. Z hlediska obsahu vychází plavecká výuka dětí s PAS z programů přípravné i základní plavecké výuky. Vyznačuje se ale značnými zvláštnostmi, které je třeba při sestavování programu brát v úvahu.  Cílem studie bylo ověření efektivity plavecké výuky pomocí principů vycházejících ze strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra. Z výsledků studie vyplývá, že strukturované učení bylo vhodně zvolenou metodou v plavecké výuce dětí s PAS. Díky strukturalizaci si děti osvojily základní plavecké dovednosti a vytvořily si tak základ pro nácvik plaveckých způsobů. Dosažené výsledky považujeme za velice cenné pro další plavecké vzdělávání dětí s PAS. Bližší informaci naleznete zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...