Efektivita plavecké výuky dětí s poruchou autistického spektra
Datum: 26. 5. 2022

Stejně jako běžná populace, i děti s poruchou autistického spektra (PAS) by měly být plavecky gramotné, tedy vybavené takovými dovednostmi, aby dokázaly bezpečně zvládnout vodní prostředí a následně využívat plaveckou lokomoci jako celoživotní pohybovou aktivitu pro udržení svého zdraví. Z hlediska obsahu vychází plavecká výuka dětí s PAS z programů přípravné i základní plavecké výuky. Vyznačuje se ale značnými zvláštnostmi, které je třeba při sestavování programu brát v úvahu.  Cílem studie bylo ověření efektivity plavecké výuky pomocí principů vycházejících ze strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra. Z výsledků studie vyplývá, že strukturované učení bylo vhodně zvolenou metodou v plavecké výuce dětí s PAS. Díky strukturalizaci si děti osvojily základní plavecké dovednosti a vytvořily si tak základ pro nácvik plaveckých způsobů. Dosažené výsledky považujeme za velice cenné pro další plavecké vzdělávání dětí s PAS. Bližší informaci naleznete zde.

Další články

Česko svítí modře 2023

Česko svítí modře 2023

Kampaň „Česko svítí modře“ 2023, kterou se Česká republika opět připojí k celosvětové kampani „Light It Up Blue!“, jejímž smyslem je upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám, se...