Efektivita plavecké výuky dětí s poruchou autistického spektra
Datum: 26. 5. 2022

Stejně jako běžná populace, i děti s poruchou autistického spektra (PAS) by měly být plavecky gramotné, tedy vybavené takovými dovednostmi, aby dokázaly bezpečně zvládnout vodní prostředí a následně využívat plaveckou lokomoci jako celoživotní pohybovou aktivitu pro udržení svého zdraví. Z hlediska obsahu vychází plavecká výuka dětí s PAS z programů přípravné i základní plavecké výuky. Vyznačuje se ale značnými zvláštnostmi, které je třeba při sestavování programu brát v úvahu.  Cílem studie bylo ověření efektivity plavecké výuky pomocí principů vycházejících ze strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra. Z výsledků studie vyplývá, že strukturované učení bylo vhodně zvolenou metodou v plavecké výuce dětí s PAS. Díky strukturalizaci si děti osvojily základní plavecké dovednosti a vytvořily si tak základ pro nácvik plaveckých způsobů. Dosažené výsledky považujeme za velice cenné pro další plavecké vzdělávání dětí s PAS. Bližší informaci naleznete zde.

Další články

ARTETERAPIE

ARTETERAPIE

Arteterapie je léčebná metoda, využívající výtvarné techniky. Terapeut pracuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogem či psychiatrem. Léčebný proces působí blahodárně u velké řady psychických, psychosomatických a podpůrně i u některých tělesných...