Motorika u dětí s poruchami autistického spektra
Datum: 2. 6. 2022

Poruchy autistického spektra mají nejrychleji rostoucí trend ze všech diagnostikovaných vývojových onemocnění nejen v ČR, ale také celosvětově. Je tak velmi pravděpodobné, že se dříve nebo později každý z vás setká s jedincem, který touto poruchou trpí. Ať už jako pedagog, trenér nebo třeba jako rodič dítěte, který má spolužáka s tímto onemocněním. Přesto, že výskyt v populaci dramaticky roste, příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou dosud známé. Více zde.