„Pokud chcete od zřizovatele víc pracovníků, musíte ty úředníky dostat do služby ke klientům, ať tu práci vidí. Neříkejte jim to u nich na kraji v kanceláři, to oni nepochopí, musí to vidět. Nebude se jim chtít, ale vemte je ke klientům.“, doporučení.
Datum: 3. 6. 2022

Ze srdce ráda posílám dál podněty ze včerejšího inspirativního setkání, při kterém si pracovníci z 8 zařízení sociálních služeb předávali svoje zkušenosti. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...