Počítačové hry jako součást terapie – zkušenosti terapeuta z praxe
Datum: 13. 6. 2022

U převážné většiny mých klientů s poruchou autistického spektra (PAS) ve věkové skupině od předškolního věku do mladé dospělosti (zhruba dvacet pět let) jsou počítačové hry jednou z nejčastějších aktivit trávení volného času. Hraní se stalo pevnou součástí jejich života, pomáhá jim s ventilací stresu i se začleňováním do školního kolektivu. Hraní videoher používám ve své terapeutické praxi od samého začátku, tedy od roku 2010, a jako terapeut s ním mám velice pozitivní zkušenosti. Díky tomu, že jsem sám aktivním hráčem, navíc s mnohými, i bývalými klienty prostřednictvím her a online světa zůstávám v pravidelném kontaktu. Mám je na PlayStationu ve friendlistu (seznamu přátel) a občas si napíšeme. Více zde.

 

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...