Rozvoj hrou zve na online audio workshop na téma: Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí
Datum: 11. 7. 2022
Obsah workshopu:
  • stimulace rozvoje dítěte s neurovývojovou poruchou pomocí nenásilné hry v domácím prostředí (minimálně 30 minut denně) s prvky Son-rise programu
  • nenásilný rozvoj funkční komunikace (verbální i neverbální) pro děti non-verbální i verbální
  • upevnění vztahu dítěte s jeho blízkými
  • pochopení dítěte s neurovývojovou poruchou
  • styly učení vhodné pro děti s neurovývojovu poruchou
  • nenásilný rozvoj očního kontaktu
  • posilování zájmu dítěte o své okolí a blízké lidi
  • prevence stresového chování/zacházení s emocemi
  • spánek a uspávání díěte s neuroývojovou poruchou
  • rozvojové hry vhodné pro děti s neurovývojovou poruchou
Více podrobností:

Další články

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU

Den otevřených dveří pod názvem VELIKONOČNÍ DEN NA MORAVÁKU pořádáme v rámci osvětové kampaně Platformy Naděje pro Autismus „Česko svítí modře“ v úterý 4. dubna. Veřejnost se může seznámit se zázemím poskytovaných služeb, pro děti jsou připraveny tvůrčí aktivity....