Rozvoj hrou zve na online audio workshop na téma: Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí
Datum: 11. 7. 2022
Obsah workshopu:
  • stimulace rozvoje dítěte s neurovývojovou poruchou pomocí nenásilné hry v domácím prostředí (minimálně 30 minut denně) s prvky Son-rise programu
  • nenásilný rozvoj funkční komunikace (verbální i neverbální) pro děti non-verbální i verbální
  • upevnění vztahu dítěte s jeho blízkými
  • pochopení dítěte s neurovývojovou poruchou
  • styly učení vhodné pro děti s neurovývojovu poruchou
  • nenásilný rozvoj očního kontaktu
  • posilování zájmu dítěte o své okolí a blízké lidi
  • prevence stresového chování/zacházení s emocemi
  • spánek a uspávání díěte s neuroývojovou poruchou
  • rozvojové hry vhodné pro děti s neurovývojovou poruchou
Více podrobností:

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...