Rozvoj hrou zve na online audio workshop na téma: Jak rozvíjet dítě s autismem v domácím prostředí
Datum: 11. 7. 2022
Obsah workshopu:
  • stimulace rozvoje dítěte s neurovývojovou poruchou pomocí nenásilné hry v domácím prostředí (minimálně 30 minut denně) s prvky Son-rise programu
  • nenásilný rozvoj funkční komunikace (verbální i neverbální) pro děti non-verbální i verbální
  • upevnění vztahu dítěte s jeho blízkými
  • pochopení dítěte s neurovývojovou poruchou
  • styly učení vhodné pro děti s neurovývojovu poruchou
  • nenásilný rozvoj očního kontaktu
  • posilování zájmu dítěte o své okolí a blízké lidi
  • prevence stresového chování/zacházení s emocemi
  • spánek a uspávání díěte s neuroývojovou poruchou
  • rozvojové hry vhodné pro děti s neurovývojovou poruchou
Více podrobností:

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...