Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové

Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy: opoždění řečového vývoje specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie) narušenou artikulaci hlásek (dyslalie) narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost) narušení zvukové...
Naše pokroky v cestování letadlem

Naše pokroky v cestování letadlem

Ráda bych se s vámi podělila o mé zkušenosti s plánováním, přípravou a samotným cestováním letecky. Jako důležité body bych při přípravě vyzdvihla délku letu, čas příletu i odletu, transfer a asistenci na letišti. Všechny tyto body podrobněji rozepíšu na konkrétních...