PANDAS SYNDROM- dětská autoimunní neuropsychická porucha spojená se streptokokovou infekcí
Datum: 8. 11. 2022

Dětem s poruchami autistického spektra se věnuji už 20 let ve své mezinárodní poradenské praxi. V posledních deseti letech své praxe jsem si začala všímat, že chování a reakce některých dětí s PAS jsou zvláštní. Určité děti s PAS, se kterými jsem pracovala, mívaly období obrovských regresů, těžké obsedantně-kompulsivní poruchy, úzkosti, tiky, problémy s udržením moči atd., která se střídala s obdobími klidu. Jejich rodiče začali registrovat, že zhoršující se stavy jejich dětí jsou přímo úměrné množství streptokokových infekcí, které dítě prodělalo. Symptomy se začaly dramaticky lepšit po podání antibiotik či protizánětlivých léků. Někteří rodiče si všimli dramatického zhoršení jejich dítěte s PAS po prodělané borelióze. Lékaři těchto dětí (všechny děti byly ze zahraničí) určili jako důvod těchto dramatických změn syndrom PANDAS nebo PANS a zahájili léčbu. Problém je, že se symptomy syndromu PANDAS nebo PANS mohou podobat symptomům autismu. Má-li dítě diagnózu PAS, může se stát, že lékař, který není obeznámen se syndromem PANDAS nebo PANS, připíše zhoršení stavu dítěte jeho poruše autistického spektra. Dítě není řádně vyšetřeno a léčeno. Všimla jsem si, že v České republice se o tomto syndromu ví velice málo a moji klienti s příznaky, které by mohly ukazovat na PANDAS nebo PANS, jsou ponecháni bez důkladné diagnózy a léčby. Více zde.

Další články

Kojenci s vysokou citlivostí a jejich výchova

Kojenci s vysokou citlivostí a jejich výchova

Pokud se setkáte s odsouzením za to, že vaše dítě je přecitlivělé, a přesvědčováním, že je to vaší vinou, je kniha Výchova vysoce citlivých dětí přesně pro vás. To, že u osob s vysokou citlivostí musíme hlídat mnohé vjemy, aby nebyly přetížené, čtenáři ATYP magazínu...

Jaký je autismus v paralelních světech?

Jaký je autismus v paralelních světech?

O paralelních vesmírech jste už určitě slyšeli. Prý je v nich možné úplně cokoli, co vás napadne. Z toho tedy logicky vyplývá, že vše, co se o autismu říká, je pravda v nějakém paralelním vesmíru. Přesně tak, v nějakém paralelním vesmíru jsou všichni autisté něco na...