PANDAS SYNDROM- dětská autoimunní neuropsychická porucha spojená se streptokokovou infekcí
Datum: 8. 11. 2022

Dětem s poruchami autistického spektra se věnuji už 20 let ve své mezinárodní poradenské praxi. V posledních deseti letech své praxe jsem si začala všímat, že chování a reakce některých dětí s PAS jsou zvláštní. Určité děti s PAS, se kterými jsem pracovala, mívaly období obrovských regresů, těžké obsedantně-kompulsivní poruchy, úzkosti, tiky, problémy s udržením moči atd., která se střídala s obdobími klidu. Jejich rodiče začali registrovat, že zhoršující se stavy jejich dětí jsou přímo úměrné množství streptokokových infekcí, které dítě prodělalo. Symptomy se začaly dramaticky lepšit po podání antibiotik či protizánětlivých léků. Někteří rodiče si všimli dramatického zhoršení jejich dítěte s PAS po prodělané borelióze. Lékaři těchto dětí (všechny děti byly ze zahraničí) určili jako důvod těchto dramatických změn syndrom PANDAS nebo PANS a zahájili léčbu. Problém je, že se symptomy syndromu PANDAS nebo PANS mohou podobat symptomům autismu. Má-li dítě diagnózu PAS, může se stát, že lékař, který není obeznámen se syndromem PANDAS nebo PANS, připíše zhoršení stavu dítěte jeho poruše autistického spektra. Dítě není řádně vyšetřeno a léčeno. Všimla jsem si, že v České republice se o tomto syndromu ví velice málo a moji klienti s příznaky, které by mohly ukazovat na PANDAS nebo PANS, jsou ponecháni bez důkladné diagnózy a léčby. Více zde.

Další články

Nebojme se emocí

Nebojme se emocí

Proč už zase brečí? To se zase vzteká? Nedokážou to vyřešit sami a v klidu? Kdy už tady bude klid? Otázky, které si klade dennodenně mnoho pedagogů jak v MŠ tak na ZŠ. Pojďme společně najít ten správný způsob, jak reagovat zdravým způsobem na emočně vypjaté situace....

Dechová cvičení pro lepší imunitu a kvalitní soustředění

Dechová cvičení pro lepší imunitu a kvalitní soustředění

Dech a dechové techniky ovlivnují jak psychický tak i fyzický stav člověka. Naučíte se několik dechových technik, které čistí plíce, zvyšují jejich vitální kapacitu, což má pozitivní vliv na imunitní systém. Zároveň se seznámíte například s dechovými technikami na...