Kam dál? Ukončování školní docházky a plánování přechodu u žáků se SVP – Publikace
Datum: 14. 2. 2023

Přinášíme vám další článek z cyklu představujícího publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater. Více zde.

Další články