Autisté nikoli v autu
Datum: 13. 7. 2023

Projekt je rozdělen do dvou tematických celků. Prvním z nich je tvorba metodických postupů pro vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v rámci praktické třídy střední školy. Druhým logickým celkem je potom tvorba metodických postupů pro práci postižených dětí s výpočetní technikou. Každý z celků je podrobněji popsán níže v textu včetně harmonogramu klíčových aktivit. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...