Iniciativa za zlepšení psychiatrické péče a změnu přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením
Datum: 23. 11. 2023

Pravidelně se nám ozývají rodiče i formální pečující o lidi s mentálním postižením a/nebo autismem a chováním náročným na péči se zprávami o tom, že jejich blízcí či klienti dostávají velké množství psychiatrických léků. Pozorují, jak jim léky postupem času berou energii, jako by je „úplně vypnuly“ a často popisují i řadu dalších nežádoucích účinků. Po příčinách jejich chování ale málokdy někdo pátrá. Nasazení medikace bývá často dlouhodobým a neměnným řešením. Jiné, nefarmakolgické přístupy, nedostávají potřebný prostor.
A tak jsme se rozhodli, že zjistíme, jestli jde jen o jednotlivé případy, nebo zda jde o problém širší, systémový.“​. Více zde.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Proč je důležitá raná péče ukáže celý příští týden

Celý příští týden je zasvěcen osvětové kampani - Týden rané péče. Od 13. do 19. května proběhne už 17. ročník. Jeho cílem je informovat, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora...