Už je známý termín konference Autismus v praxi pro příští rok
Datum: 7. 12. 2023

Zapište si do diářů… 10. ročník konference Autismus v praxi proběhne 24.– 25.10. 2024 v Praze.

Konference se bude konat prezenčně a dostupný bude i záznam. Seznam přednášejících zveřejníme v průběhu roku 2024. ​Více zde.

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...