Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá déle než rok). Že se skutečně jedná o takto závažné zdravotní postižení, musí potvrdit posudkový lékař, který v podstatě...
Malý ukrajinský Picasso osobně na Světě knihy v Praze

Malý ukrajinský Picasso osobně na Světě knihy v Praze

Ve čtvrtek 23. května proběhne na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2024 křest dvojjazyčného vydání knihy Makse Brovčenka Planeta «A»,  vernisáž výstavy jeho obrazů a beseda nejen o námětu knihy za osobní účasti autora. ​ Více...
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz OZP je přiznáván ve třech stupních: Průkaz TP, ZTP a ZTP/P. Od ledna 2014, kdy došlo k poměrně zásadním legislativním změnám (novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením i prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 388/2011...
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu v podstatě nahradil od 1. 1. 2012 příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla (lidově příspěvek na benzín). Příspěvek na mobilitu je přiznáván osobám starším 1 roku, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P....
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Příspěvek na péči

​​Zákonem je stanoveno: „Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.“ Co to však v praxi znamená? Při tvorbě zákona zákonodárce předpokládal, že dítě, které má nějaké zdravotní postižení, vyžaduje vyšší (finančně i časově náročnější)...