Dvojitá šichta pro učitele. Přibývá dětí s poruchami učení a pozornosti
Datum: 19. 6. 2024

Stále více dětem na základních školách je diagnostikována některá z poruch učení, pozornosti, vnímání nebo chování. Podle psychologů může být na vině nadměrné používání moderních technologií i rodinné zázemí.
Specifické poruchy učení nebo pozornosti či vývojové poruchy zahrnují velké množství poruch a dysfunkcí, které mohou dětem ztěžovat výuku ve škole. Pojmy jako dyslexie, dysortografie, dysgrafie nebo ADHD jsou dnes už poměrně známé a počet lidí, kterým jsou diagnostikovány, roste. Zpravidla se u dětí objevují až po nástupu do 1. třídy.​​ Více zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...