Motivační systém u dětí s PAS
Datum: 9. 7. 2024

Co je to PAS? Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s motivačním systémem u dětí s PAS, umět vytvořit motivační systém dle individuálních potřeb a zájmů dítěte?

Účastníci zapojení do webináře s názvem „Motivační systém u dětí s PAS“ jsou seznámeni se stručnou charakteristickou PAS a s nejvíce ovlivněnými oblastmi u PAS (triádou). Získají informace o možnostech využívání motivačního systému u dětí s PAS. Odnesou si informace, kde se lze inspirovat, jak si vytvořit vhodný motivační systém dle individuálních potřeb a zájmů dítěte s PAS. Více zde.

Další články

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...