Jak může dětem s obtížemi v učení pomoci neurovývojová terapie?

Jak ergoterapie může podpořit dítě v sebeobslužných dovednostech?

Video  Jak ergoterapie může podpořit dítě v sebeobslužných dovednostech naleznete...