ČESKO SVÍTÍ MODŘE 2022

Pravidelně od roku 2014 pořádáme  celorepublikovou osvětou kampaň „Česko svítí modře“ ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním.  V posledních letech čelí společnost řadě stále náročnějších  situací, které jsou o to větší výzvou lidem s autismem. Nejprve Covid-19 a nyní válečný konflikt na Ukrajině, před kterým prchají převážně maminky s dětmi a také s dětmi nebo dospívajícími lidmi s autismem.
 
Motto IX. ročníku  kampaně: „POVĚDOMÍ otevírá bránu POROZUMĚNÍ A RESPEKTU k lidem na spektru“ .
 
Svaz měst a obcí  se aktivně zapojí ve věci šíření základnímo informačního balíčku – „Komunikačního souboru“ a informací o „Průkazu osoby s PAS“   s cílem poskytnout vodítko pro jednání s klienty s autismem a pomoci porozumět situaci jejich rodin pracovníkům  krajských, městských a obecních úřadů,  pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším, kteří se dosud s problematikou autismu  nesetkali.
Vzhledem ke světově udávané prevalenci výskytu poruch autistického spektra (PAS)  – až 2, 7% populace –   se tak dříve či později stane.
Výchozí informace pomohou předejít nedorozumění a snížit míru stresu všech zúčastněných osob ať již při jednání na úřadech, v náročných životních situacích, při záchranářských akcích, krizových intervencích, na veřejnosti apod.. Více: https://www.mzcr.cz/…ra/
 
IX. ročníku kampaně poskytl záštiltu arcibiskup olomoucký  Mons. Jan Graubner se slovy: „Kéž je pro lidi s autismem úsilí těch, kteří se v této oblasti jakkoliv angažují, novou posilou a nadějí.“
 
Kampaň  „Česko svítí modře“ obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako Světový den povědomí o autismu – WAAD.
 
„Svítit modře“ však  lze různými způsoby, nejen nasvícením budovy.  Podporu a solidaritu s lidmi na spektru můžete vyjádřit šířením povědomí o  autismu, sdílením informací, modrým prvkem oblečení, společenskou událostí.
 
Největším projevem podpory lidem na spektru však bude Váš respektující a tolerantní přístup k lidem ve Vašem okolí.
 
Děkujeme za Vaši účast v kampani „Česko svítí modře“ 2022.
 
Platforma Naděje pro Autismus
 

Ke stažení