PODPŮRNÉ TERAPIE/Informace/Webináře

Tuzemské webináře

Díl 1. Aplikovaná behaviorální analýza 

Díl 2. Aplikovaná behaviorální analýza

Díl 3. Aplikovaná behaviorální analýza

Augmentativní a alternativní komunikace

AUTFIT

Biblioterapie a poetoterapie

Canisterapie

Cvičení na doma

Co je inkluzivní divadlo?

Děti s autismem a vnímání okolí

Děti s poruchou stravování

Ergoterapie

Ergoterapie Plzen, Grafomotorika

Fridrichová: Jóga dává dětem s obtížemi sílu i radost. Pětina ke mně na terapie chodí jen proto, že je to baví

Hudební nauka pro žáky se SVP

Integrace osob se speciálními vzdělávacími potřebami do plaveckých aktivit

Jak rozvíjet motoriku a pohybové dovednosti u dětí s PAS?

Jiné dítě v mateřské škole, práce s dětmi s PAS teorie

Kde sídlí důstojnost | Petra Fridrichová

Logopedická prevence opožděného vývoje řeči a vývojové dysfázie – praktická cvičení

Metody aktivního učení

Modifikace výukových metod a forem práce u žáků s PAS

My jsme Centrum APA

O pohybu dětí s poruchou autistického spektra | Tereza Možná | TRENDY

Online terapie s detmi – webinář s Alenou Vávrovou

Problematika pedagogické intervence a její aplikace na školách

Playlist Logopedie

Podcasty Řeči o řeči

Podpora pozitivního chování (PBS – Positive Behavior Support) – záznam online workshopu

Podpora pozitivního chování (nejen) při problémovém chování (nejen) u žáků a studentů s PAS

Postavení mimo hru

Pohybrady –  intenzivní kurz zdravého pohybu

Psychosociální aspekty inkluzivní TV