Základní diagnostické testy

Základní diagnostické testy

Za tzv. zlatý diagnostický standard při vyšetřování osob s podezřením na poruchu autistického spektra (PAS) se považuje kombinace ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Scale, Second Edition) a ADI-R (The Autism Diagnostic Interview, Revised), které patří k nejlépe...
Diagnostický screening jako nástroj k rychlé podpoře dítěte při vzdělávání

Aničky cesta ke správné diagnóze

Příchod mojí dcery Aničky na svět před třiceti lety byl již od počátku velmi komplikovaný. Narodila se předčasně, ve 32. týdnu těhotenství, akutním císařským řezem. Jelikož jak ukazoval ultrazvuk, měla pupečník omotaný kolem krku a kolem nohy a každým pohybem se...
Screeningový dotazník projevů autistického spektra (ASSQ)

Screeningový dotazník projevů autistického spektra (ASSQ)

ASSQ je screeningový dotazník cílený na záchyt projevů Aspergerova syndromu (AS) a mírnějších forem autismu. Původně byl známý jako The Asperger Syndrome Screening Questionnaire. Dotazník je možné použít ke klinickým i výzkumným účelům. ASSQ zachycuje rysy autismu u...