Být komunikačním vzorem

Být komunikačním vzorem

Nejlépe si obvykle rozumíme s tím, kdo používá stejný jazyk jako my. Jazyk, který jsme se museli nejdřív naučit. Jako malé děti jsme byli po dlouhou dobu vystaveny působení slov a  řeči našeho okolí a díky tomuto “dlouhodobému tréninku” jsme také sami začali mluvenou...
Rehabilitace v domácích podmínkách

Náměty na aktivity doma – Logopedie

Několik  následujících námětů na logopedické aktivity v domácím prostředí  vytvořil tým DRC Lentilka : Logochvilky   Dechová cvičení s pomůckou   Dechová cvičení – hry   Motorika jazyka Motorika jazyka-sekvence pohybů   Sluchová cvičení I....