Rehabilitace v domácích podmínkách

Náměty na aktivity doma – Logopedie

Několik  následujících námětů na logopedické aktivity v domácím prostředí  vytvořil tým DRC Lentilka : Logochvilky   Dechová cvičení s pomůckou   Dechová cvičení – hry   Motorika jazyka Motorika jazyka-sekvence pohybů   Sluchová cvičení I....