Přibývá dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Míst na vhodných základních školách je nedostatek

Přibývá dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Míst na vhodných základních školách je nedostatek

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá. Jde třeba o ty s poruchou autistického spektra nebo a kombinovaným postižením. Kapacity speciálních základních škol jsou ale omezené. A hlavně v Praze začíná být situace kritická. Řada rodičů dětí nepřijatých u...
Pomoc osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením

Pomoc osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením

Zejména v prvních fázích po přijmutí informace o postižení dítěte je hovor s tím, kdo je ochoten naslouchat, velmi důležitý a může významně pomoci. Člověkem, se kterým budete o svých pocitech mluvit, přitom nemusí být přímo váš partner. Nebuďte také například...
Jak se vyrovnat s postižením dítěte

Jak se vyrovnat s postižením dítěte

Hlavně aby bylo zdravé. To je věta, která provází nastávající maminky celým těhotenstvím. Přání mít zdravé dítě je normální a pochopitelné. Nikdy však neexistují záruky, že se miminko skutečně narodí zdravé. Anebo že zdravé miminko vyroste ve zdravé dítě.Všichni si...
Náročnost péče o dítě se zdravotním postižením

Náročnost péče o dítě se zdravotním postižením

Nedostačující úroveň veřejné podpory pečujícím rodinámPatří sem zejména nedostatečné zajištění podpůrných služeb „úlevné“ péče, které by napomáhaly pečující osobě v jejím úsilí a umožnily jí častější oddech a rehabilitaci.​​.​ Více...
Pomoc osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením

Rodina a dítě se zdravotním postižením

Rodiče dětí s postižením se mohou seznámit jak s odbornými knihami, které popisují aspekty jejich života, tak i s publikacemi, které psali samotní rodiče, pečující osoby snažící se mapovat život a potřeby těchto rodin „zevnitř“. V obou případech však uváděné údaje...