Naše cesta k umístění dcery Anny do chráněného bydlení

Naše cesta k umístění dcery Anny do chráněného bydlení

U mojí dnes již třicetileté dcery Anny byla v pěti letech stanovena diagnóza poruchy autistického spektra a lehké až středně těžké poruchy intelektu. Přesnou míru úrovně intelektu nebylo bohužel po celý její život možné stanovit z důvodu těžkého autismu, který dodnes...