Společnost pro ranou péči – Strategie zvládání náročných situací s dětmi s PAS

Společnost pro ranou péči – Strategie zvládání náročných situací s dětmi s PAS

Nejen se začátkem školního (a školkového ) roku mohou děti zažívat stresující situace . Rodič může svou reakcí dítěti hodně pomoci, v případě dětí se speciálními potřebami to platí dvojnásob: Více zde.
Posilujeme povědomí o službě rané péče a důležitosti jejího včasného zahájení

Posilujeme povědomí o službě rané péče a důležitosti jejího včasného zahájení

Doba začala více přát osobnímu setkávání, a tak jsme nic nenechali náhodě a v únoru jsme se v olomoucké pobočce setkali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Probírali jsme s ním aktuální potřeby dětí s postižením a také to, jakým potížím čelí rodiny...