Dopisy pro tebe
Datum: 10. 9. 2011

Herec Miroslav Částek přepracoval knihu Dopisy Samovi do emocionálního pořadu, kdy je divák vtažen do komunikace mezi dědečkem a vnukem. Jeho podmanivý hlas a procítěný přednes činí z tohoto díla pořad, který se dotýká vnímání života každého z nás. Obrací se s dopisy Gottliebovy knihy přímo k divákovi, jako by byly určeny jemu. S divadlem pro jedno herce dorazí Miroslav Částek v sobotu 17. prosince do Amfíku Bukovina v Popovicích. ​Více zde.

Další články

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...