Odborná studie – výstup z projektu
Datum: 26. 10. 2014

Projekt Pojďme do toho společně II., skončil, byl zaměřen na výměnu zkušeností s irským a španělským partnerem v oblasti sociálního začleňování osob s PAS ve čtyřech stěžejních oblastech jejich života. Výstupem projektu jsou dvě publikace – Sbírka příkladů dobré praxe a Odborná studie, kterou lze stáhnout na: http://www.vzdelavani-sro.eu/wp-content/uploads/2014/10/Pojdme-do-toho-spolecne-Odborna-studie-WEB.pdf

Další články