Jednotné přijímačky na SŠ
Datum: 7. 11. 2014

Jak vidí jednotné přijímačky ředitelé středních škol?
Více se dočtete v článku, který obsahuje odkaz  na zvukový záznam kulatého stolu: http://www.eduin.cz/clanky/podivejte-se-na-zavery-kulateho-stolu-co-si-mysli-o-jednotnych-prijimackach-reditele-strednich-skol/

Další články

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...