POZVÁNKA: Setkání Táta a autismus
Datum: 7. 11. 2014

Zveme tatínky a muže, kteří vychovávají dítě s PAS na setkání Táta a autismus vedené psychologem Přemyslem Mikolášem. Setkání se uskuteční v sobotu 13. 12. 2014 od  13.00 – 15.30 h, Vyšehradská 49, Praha.

Přihlášky na kurzy@cta.cz, telefon: 733 612 179

Muži nejsou osvobozeni od nároků, které na ně klade výchova dětí s autismem. V průměrné rodině do jisté míry uniknou každodenním starostem, protože velkou část dne tráví v zaměstnání. Práce zajistí mužům svobodu, která je pro ženy v domácnosti nedostupná, a muži tak získávají alternativní zdroj životní síly. Nicméně i oni sdílí se svými ženami pocit frustrace, ztráty, viny a vzteku, i když své emoce mohou dávat mnohem méně najevo. Často mají starost o své ženy, jsou stresováni zvýšenými finančními nároky své rodiny, vyplývajícími ze speciálních potřeb dítěte s autismem. Ženy často svému muži nenechávají dostatek prostoru v péči o dítě s PAS. Muži mohou být takto ve vztahu k dítěti znevýhodněni.

Chlapské setkání neplní úlohu skupinové terapie, ale vzájemné podpory, která je důležitou součástí péče o rodiny dětí s autismem. V atmosféře vzájemné emocionální podpory a bezpečí si můžeme vzájemně vyměňovat informace, zkušenosti i dovednosti v péči o své ženy, sebe sama, děti s autismem i jejich sourozence.

Cena: 200,- Kč 

Přihlášky posílejte na kurzy@terapieautismu.com

Místo: Centrum Terapie Autismu,Vyšehradská 49, Praha (v případě většího zájmu bude upřesněno)

Facebook:  https://www.facebook.com/events/749408071795996/

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...