Školský ombudsman
Datum: 9. 11. 2014

Eduard Zeman školským ombudsmanem – funkce se ujal 15. září 2014, kontakt ombudsman@msmt.cz, telefon 234 812 211. 

Více se dočtete v článku na adrese: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-se-skolskym-ombudsmanem-zemanem-fiu-/domaci.aspx?c=A140731_092628_zahranicni_zt

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...