Nabídka kurzů
Datum: 19. 11. 2014

Nabídka kurzů na podporu inkluze pro pedagogy Vašich dětí zdarma. Všechny informace o kurzech naleznete na adrese: http://www.inkluze.upol.cz/portal/wp-content/uploads/2014/04/velky_prehled_nabizenych_kurzu_zdarma_dvpp.pdf[/one_half_last] 


 

Praktické kurzy pro pedagogické pracovníky nabízí Rytmus – Od klienta k občanovi. Všechny informace o kurzech naleznete na adrese: http://www.rytmus.org/kurzy_pro_pedagogicke_pracovniky[/one_half_last]

Další články

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Prostřednictvím hudby (písní, hudebních nástrojů, melodie i rytmu) lze u jedinců s omezením pohybu (MO, SMA, DMD, poškození mozku/míchy,..) či osob se zdravotním postižením (PAS, ADD/ADHD, SPU,...) navodit základní relační účinky a také k rozvoji sluchové percepce....

Arteterapie

Arteterapie

Zatímco u muzikoterapii jde primárně určená pro navození relaxace či pro rozvoj sluchové percepce, výtvarně zaměřené terapeutické techniky rozvíjí primárně jemnou motoriku jedince. Právě z uvedeného důvodu nalézá velkou oblibu v oblasti využití právě u jedinců s...

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...