Podpora neformálních pečovatelů
Datum: 19. 11. 2014

Výzva pro pečující rodiče – zapojte se do dotazníkového šetření FDV a upozorněte tak na svoje potřeby:

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na projektu „Podpora neformálních pečovatelů“, který je realizován Fondem dalšího vzdělávání (FDV) v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem tohoto projektu je zmapování situace a potřeb neformálních pečovatelů (osob, které poskytují péči svým blízkým) a následně tvorba návrhů nástrojů podpory pečujícím osobám v různých aspektech jejich života (bližší informace o projektu viz příloha); je možné, že Vás již dříve oslovil FDV v souvislosti s realizací první části projektu.

V současné době probíhá kvantitativní rozsáhlé dotazníkové šetření (čítající 800 respondentů-pečovatelů), jehož realizací pověřil Fond dalšího vzdělávání naši výzkumnou agenturu (www.stemmark.cz).
Vzhledem k rozsahu šetření a k záměru získat co nejkvalitnější data je spolupráce s Vaší organizací pro výsledek celého projektu velmi důležitá. Proto bychom Vás chtěli touto cestou poprosit o pomoc při zprostředkování kontaktů na pečující osoby. Vše je samozřejmě na bázi dobrovolnosti a dobré vůle. Pro úspěch šetření je proto velmi důležité, abyste informace o projektu dále předali pečujícím. Oni sami se následně rozhodnou, zda nás kontaktují. Způsob předání informace je přitom libovolný, záleží pouze na Vašich možnostech: informační letáček lze rozdávat osobně (po vytištění), vyvěsit na nástěnku, na webové stránky, rozeslat jako přílohu emailem atp.

V příloze Vám zasíláme průvodní dopis od Fondu dalšího vzdělávání spolu s informačním letáčkem pro pečující, kde jsou i další informace o projektu a jeho organizaci.

Prosíme Vás, abyste v případě, že se spoluprací na šetření „Podpora neformálních pečovatelů“ souhlasíte, potvrdili svůj souhlas na adresu novakova@stemmark.cz. Rádi samozřejmě zodpovíme Vaše případné dotazy, stačí, když nám napíšete na uvedený e-mail.

Děkujeme za Vaši ochotu a těšíme na spolupráci,

Kateřina Nováková

asistentka ředitele

STEM/MARK, a.s.
marketingový výzkum je dialog
Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8
tel: (+420) 225 986 839
mobil: (+420) 602 616 887
e-mail: novakova@stemmark.cz
http: www.stemmark.cz

Popis: cid:image001.png@01CFF388.7EEA2650

Další články

Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického...

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Dokument Jak se dělá dobrá škola

Jak funguje škola, kde nejsou tradiční předměty ani pětačtyřicetiminutovky? Jiří Havelka provází sérií o tom, co čeká děti v současných školách. Více zde.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se SVP je zajímavou součástí českého vzdělávacího systému, neboť z dřívější výjimky, tj. ojedinělé integrace žáků se zdravotním postižením v běžných školách, se stalo pravidlo. Běžné mateřské, základní či střední školy dnes navštěvují již desítky tisíc...