Postoj papeže Františka k autismu
Datum: 4. 12. 2014

Autismus je sociální stigma, jež mnohé rodiny odsuzuje k izolaci, kterou je třeba prolomit – apeloval papež František na „instituce a vlády“.

„Na pomoc lidem trpícím poruchami autistické povahy je proto třeba vytvářet na daném území úplnou a dostupnou síť podpory a služeb, která kromě rodičů zahrne také prarodiče, přátele a terapeuty, vychovatele a pastorační asistenty. Tyto podpůrné sítě pomohou rodinám překonat pocity neadekvátnosti, neúčinnosti a frustrace, jež se mohou dostavit.“

Více na adrese: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21125

Další články