Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s dětmi s autismem
Datum: 4. 12. 2014

Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou integrace, s úlohou školského poradenského zařízení při integraci dítěte s PAS, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání dětí s PAS. Osvojí a prohloubí si postupy a dovednosti k efektivnějšímu přístupu v práci s dětmi s PAS.

Více na: http://elearning.vzdelavaniaautismus.cz/

Další články