Webové stránky Sociální novinky
Datum: 4. 12. 2014

V srpnu 2014 byly spuštěny webové stránky Sociální novinky www.socialninovinky.cz. Pravidelně aktualizované stránky zaměřené na sociální práci a informace ze sociální oblasti provozuje nezisková organizace Konfederace sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. On-line médium o sociální práci obsáhne novinky a aktuality nejen z oblasti sociální práce, ale i sféry sociálních služeb a dalších odvětví, kde je sociální práce realizována, a informace užitečné pro odbornou i laickou veřejnost, poskytovatele sociálních služeb, jejich zřizovatele i další organizace a instituce, které působí v sociální oblasti.

Další články