Ombudsman pro zdraví
Datum: 8. 12. 2014

Kancelář Ombudsmana pro zdraví Vám může od 1. října 2014 pomoci v obtížné situaci v oblasti zdravotní péče, více na adrese: www.ombudsmanprozdravi.cz/kancelar-ombudsmana-pro-zdravi-a-kontakt/

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...