Mimořádná tisková konference NRZP ČR
Datum: 9. 12. 2014

V pátek 5. prosince se v zasedací místnosti NRZP ČR (3. patro, Partyzánská 7, Praha 7) konala mimořádná tisková konference NRZP ČR. Obsahem tiskové konference bylo opakované porušování správního řádu posudkovou službou ČSSZ a odvolacích orgánů MPSV. NRZP ČR má konkrétní důkazy, že odvolací orgány MPSV nerespektují rozhodnutí soudů ve věci posuzování nároku na příspěvek na péči nebo průkaz ZTP. Dále odvolací orgány MPSV porušují ustanovení § 90 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řad a to tak, že při odvolání zhorší situaci žadatele, což Správní řád přímo zakazuje (ochrana osob při odvolacím řízení).

Tiskové konference se zúčastnili: předseda NRZP ČR – Václava Krásy, Petra Valentová – předsedkyně rady sdružení pro PAS (sdružení pro postižené autismem), Blanka Krouzová – maminka postiženého dítěte, u kterého krajský soud již dvakrát rozhodl v jeho prospěch a Zdeněk Flanderka – poškozený rozhodnutím správních orgánů.

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...