Přednáška MUDr. Michaela Kučery ve Zlíně
Datum: 9. 12. 2014

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje uskutečnila přednáška mezinárodně uznávaného lékaře MUDr. Michaela Kučery na téma Mitochondriální dysfunkce CNS a úloha podkorových center u pervazivních vývojových poruch, kterou pořádalo občanské sdružení Za sklem. Přednáška byla konána pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomíra Nečase a zúčastnili se jí jak zástupci z řad lékařů a odborné i laické veřejnosti, tak rodiče s dětmi s poruchou autistického spektra. 

Prezentaci MUDr. Michaela Kučery společně se zápisem z přednášky naleznete na adrese: http://www.zasklem.com/ve-zline-se-uskutecnila-prednaska-mudr-michaela-kucery

    

Další články