Projekt Otevřená škola
Datum: 9. 12. 2014

„Děti se zdravotním postižením, nebo sociálním znevýhodněním končí v Česku často ve speciálních, nebo praktických školách a vyrůstají odtrženi od svých vrstevníků ze sousedství.

Projekt Otevřená škola prosazuje právo na kvalitní vzdělání pro všechny děti.

Otevřená škola:

  • je otevřená všem dětem – nadaným i těm se zdravotním či sociálním znevýhodněním
  • rozvíjí potenciál každého dítěte – učitelé přistupují ke každému dítěti individuálně
  • vytváří přátelské, bezpečné a podnětné prostředí, kam děti chodí rády
  • podporuje vzdělávání učitelů a zavádí moderní metody ve výuce
  • podporuje vzájemnou spolupráci, pomoc a respekt u dětí, rodičů i učitelů
  • vychovává sebevědomou, otevřenou a tolerantní společnost.“ 

 zdroj: http://www.osf.cz/otevrena-skola?utm_source=Newsletter&utm_campaign=9cadfb9621-newsletter_2014_11&utm_medium=email&utm_term=0_e3661ba593-9cadfb9621-83065517

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...