Novela zákona o zaměstnanosti obnoví kategorii zdravotně znevýhodněných
Datum: 7. 1. 2015

„Zákon o zaměstnanosti od prvního ledna znovu počítá s kategorií zdravotně znevýhodněných. Novela zavádí také další změny – například upravuje sazby pokut za nelegální zaměstnávání tak, aby pro zaměstnavatele nebyly likvidační. Naopak zpřísňuje sankce pro vyhazov bez udání důvodu.“ (zpravy.rozhlas.cz)

Více na adrese: www.mpsv.cz/cs/19968

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...