NRZP Informace č.: 93 – 2014 (Monitoring Úmluvy)
Datum: 9. 1. 2015

„Vážení přátelé,
Vláda ČR na svém pondělním jednání projednávala návrh novely zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Do této novely byl zapracován mechanismus monitoringu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Organizace zdravotně postižených se shodly po tříletém jednání s vládou, že monitoring bude provádět ombudsman. Vláda však při projednávání návrhu zákona vyřadila celou část novely zákona o veřejném ochránci práv, která se týkala monitorování Úmluvy. To znamená, že po třech letech jsme zase na začátku a může se začít jednat znovu o tom, kdo bude provádět monitorování Úmluvy. Je to poměrně špatná zpráva, protože není naplněn článek 33. Úmluvy, který ukládá zemím, které již ratifikovaly Úmluvu, aby zajistily monitorování Úmluvy nezávislým orgánem. Diskuze o tomto tématu musí začít prakticky znovu. Po Novém roce NRZP ČR osloví Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a gestora Úmluvy MPSV ČR, aby tato jednání byla zahájena.“