NRZP Informace č.: 93 – 2014 (Monitoring Úmluvy)
Datum: 9. 1. 2015

„Vážení přátelé,
Vláda ČR na svém pondělním jednání projednávala návrh novely zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Do této novely byl zapracován mechanismus monitoringu Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Organizace zdravotně postižených se shodly po tříletém jednání s vládou, že monitoring bude provádět ombudsman. Vláda však při projednávání návrhu zákona vyřadila celou část novely zákona o veřejném ochránci práv, která se týkala monitorování Úmluvy. To znamená, že po třech letech jsme zase na začátku a může se začít jednat znovu o tom, kdo bude provádět monitorování Úmluvy. Je to poměrně špatná zpráva, protože není naplněn článek 33. Úmluvy, který ukládá zemím, které již ratifikovaly Úmluvu, aby zajistily monitorování Úmluvy nezávislým orgánem. Diskuze o tomto tématu musí začít prakticky znovu. Po Novém roce NRZP ČR osloví Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a gestora Úmluvy MPSV ČR, aby tato jednání byla zahájena.“

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...