Zahraniční studie o rozdílných genetických dispozicích sourozenců s autismem
Datum: 26. 1. 2015

V pondělí 26. ledna 2015 vyhlásili vědci výsledky studie, které byly překvapením především pro ně samotné a také pro rodiče sourozenců s autismem, do výzkumu zapojených. Většina sourozenců s diagnózou autismu nesdílí stejné genetické rizikové faktory onemocnění, v jejich chování jsou rozdíly. Každé dítě s autismem lze označit za jedinečnou a neopakovatelnou sněhovou vločku.

Vědci analyzovali genetický materiál z 85 rodin, za použití technologie zvané sekvenování celého genomu. Na rozdíl od jiných přístupů, které osvětlují vzorek genetického materiálu osoby, tato technika mapuje celý objemný komplex, každou biologickou nepřesnost, ztracenou čárku….. Všechny rodiny zapojené do výzkumu měly dvě děti s diagnózou autismus.

Více na adrese: www.nytimes.com/2015/01/27/health/autism-diagnosis-in-siblings-serves-as-poor-indicator-of-risk.html?_r=2 

Související článek naleznete na adrese: www.autismspeaks.org/science/science-news/largest-ever-autism-genome-study-finds-most-siblings-have-different-autism-risk

Další články

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Kdy už umřete? zeptal se ukrajinský autistický chlapec ruských vojáků

Dvanáctiletý Maxim Brovčenko je čím dál známější svými obrazy pod uměleckou přezdívkou Kosmo-Max. Kvůli okupaci utekl s maminkou z Berďansku do Záporoží. Odejít do jiné země nechce, protože by nemohl pomáhat Ukrajině. Za svou pomoc dostal ocenění od prezidenta...

Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...