Zahraniční studie o rozdílných genetických dispozicích sourozenců s autismem
Datum: 26. 1. 2015

V pondělí 26. ledna 2015 vyhlásili vědci výsledky studie, které byly překvapením především pro ně samotné a také pro rodiče sourozenců s autismem, do výzkumu zapojených. Většina sourozenců s diagnózou autismu nesdílí stejné genetické rizikové faktory onemocnění, v jejich chování jsou rozdíly. Každé dítě s autismem lze označit za jedinečnou a neopakovatelnou sněhovou vločku.

Vědci analyzovali genetický materiál z 85 rodin, za použití technologie zvané sekvenování celého genomu. Na rozdíl od jiných přístupů, které osvětlují vzorek genetického materiálu osoby, tato technika mapuje celý objemný komplex, každou biologickou nepřesnost, ztracenou čárku….. Všechny rodiny zapojené do výzkumu měly dvě děti s diagnózou autismus.

Více na adrese: www.nytimes.com/2015/01/27/health/autism-diagnosis-in-siblings-serves-as-poor-indicator-of-risk.html?_r=2 

Související článek naleznete na adrese: www.autismspeaks.org/science/science-news/largest-ever-autism-genome-study-finds-most-siblings-have-different-autism-risk

Další články

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Psychicky rozložený rodič pro dítě není oporou

Náhlý výskyt psychických problémů u dětí či dospívajících v rodičích vyvolává úzkostnou reakci: „Musím přeci pro své dítě něco udělat, pomoci mu, zachránit ho, vyřešit to.“ Zlobíme se, snažíme se, pláčeme, nabízíme pomoc, trestáme. Ale nic z toho, co umíme,...

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...