Dubnová konference v Poslanecké sněmovně
Datum: 4. 4. 2015

Dne 15. dubna 2015 pořádá Za sklem o. s. konferenci „Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti“.
Nad akcí převzal záštitu Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Svoji účast je nutné nahlásit e-mailem na adresu: info@zasklem.com

Více informací naleznete v pozvánce – ke stažení ZDE

Další články

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je nelékařský zdravotnický obor, jehož cílem je prostřednictvím tvořivých činností, kreativních činností a také tréninkem manuálně zaměřených dovedností docílit maximálního rozvoje osobnosti a samostatnosti jedince s omezením pohybu bez ohledu na druh a...

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapii, jež je nedílnou součástí komplexu ucelené rehabilitace, lze označit soubor terapeutických či preventivních prostředků (polohování, metody fyzikální terapie,...), jež využívají aktivního či pasivního cvičení podvedené fyzioterapeutem vedoucí k odstranění/...