Novela umožní lepší posouzení závislých osob
Datum: 13. 7. 2015

2015-07-13

Novela zákona si slibuje, že umožní lepší posouzení závislých osob. Pro osoby žádající příspěvek na péči se tím mnoho změní.Pouze dva paragrafy v návrhu na úpravu zákona o sociálních službách by mohly výrazně změnit život osobám, které žádají příspěvek na péči.

O co přesně jde?

V současné době se při posuzování zdravotního stavu, který předchází získání příspěvku na péči, hodnotí pouze 10 kritérií, podle kterých je žadatel zařazen podle stupně závislosti. Těmito kritérii jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Je proto například velmi těžké určit, zdali je osoba schopna péče o domácnost. Může si být schopna ustlat postel či poklidit v bytě, ale nebude schopna třeba umýt si nádobí či obsluhovat domácí spotřebiče. Záleží pak na subjektivním hledisku posudkového lékaře, k jakému stanovisku se přikloní.

Podle odborníků a především lidí, kterým byl odebrán příspěvek na péči, jsou současná kritéria značné široká a místo slibovaného snížení administrativní náročnosti došlo, kvůli nejrůznějším přezkumům, k jejímu zvýšení. Jednotlivé oblasti také podle nich nejsou logicky členěné. Některé případy proto není možné objektivně posoudit a lidé jsou zařazeni často do nižšího stupně závislosti.

V zákoně se také zvláště vymezovaly osoby závislé do 18 let věku a nad 18 let věku. Nyní se to novelou změní, definice bude v jednom paragrafu. Jelikož podle novely se bude hodnotit celkem 36 úkonů, změní se jejich počet pro dosažení jednotlivého stupně závislosti:

  • Za lehce závislou bude považována osoba, která potřebuje dohled či pomoc při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu nebo soběstačnost. Pokud se jedná o osobu mladší 18 let, stačí pouze 4 úkony
  • Středně závislou bude uznána ta osoba, která potřebuje pomoc či dohled u více než 18 úkonů v rámci péče o vlastní osobu nebo soběstačnost. U osoby mladší 18 let stačí pouze 10 úkonů.
  • Jako těžce závislý bude klasifikován žadatel, který bude potřebovat každodenní pomoc či dohled při více než 24 úkonech v rámci péče o vlastní osobu a soběstačnost. U osoby mladší 18 let se považuje za těžce závislou ta osoba, která potřebuje pomoc či dohled u více než 15 úkonů.
  • Úplně závislou bude uznána osoba, která potřebuje pomoc či dohled u více než 30 úkonů. U osoby mladší 18 let je to pak více než 20 úkonů.

Příběh ze života

Redakce je seznámena s případem 64leté paní Jiřiny, která pečuje o svého postiženého syna, říkejme mu Marek. Problémy nastaly kvůli špatnému porodu, kdy lékař neuskutečnil císařský porod, ale rozhodl se použít kleště, kdy došlo k poškození nervové soustavy,uvádí Jiřina.

Dítě mělo některé z vývojových opoždění, mohlo však zahájit školní docházku. Vše změnila až autonehoda, kterou měl Marek v 10 letech, která smazala veškeré naděje na další zlepšování, uvádí Jiřina. Při autonehodě totiž došlo k silnému otřesu mozku, mentální stav jejího syna se začal postupně zhoršovat.

Výsledkem bylo, že i přes usilovnou péči dokončil Marek jen základní školu a učební obor nebyl schopen vystudovat. Plně se u něj rozvinula mentální retardace s tím, že Marek je nyní plně závislý na péči své matky. Potřebuje pomoc při základních úkonech, například při mytí, při přípravě potravin, holení. Jeho stav se postupně s přibývajícím věkem zhoršuje, trpí také atakami úzkosti a paniky. I přesto však byly příspěvky na péči u této osoby sníženy z 8000 Kč na 800 Kč, neboť obvodní lékař konstatoval, že je osoba samostatná a došlo u ní ke zlepšení.

Důstojný život pro potřebné

Za novelou stojí skupina poslanců ze všech vládních, ale i některých nevládních politických stran v čele s poslankyní strany Úsvit Janou Hnykovou. Obrátili se na mne zdravotně postižení, abych jim pomohla změnit tento zákon. Měli jsme několik jednání s paní ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Uspořádala jsem seminář, kde jsme slyšeli, co vše musí překonávat zdravotně postižení, aby jim uznali jejich postižení a uznali příspěvek na péči. Někteří se museli obrátit po správním řízení až k soudu. Současných 10 bodů, podle kterých se hodnotí postižení, je nedostatečných. Lidé mě proto žádali, abychom udělali vše pro to, aby se hodnocení vrátilo před rok 2012, uvádí Hnyková s tím, že zdravotně postižení ve Sdružení zdravotně postižených také připravili petici, kterou podepsalo přes 11 tisíc lidí.

Zeptali jsme se také, o kolik narostou celkové náklady na invalidní důchody pro státní rozpočet vzhledem k tomu, že důvodová zpráva tuto informaci neobsahuje: Víte, mrzí mě vaše otázka, kolik to bude stát, a neptáte se, jak zdravotně postižení žijí, jak jsou závislí na invalidním důchodu a příspěvku na péči, aby vůbec přežili, a to nemluvím o důstojném životě. Výdaje budou jako před rokem 2012, řekla Hnyková. Přezkum se podle ní bude týkat všech lidí, kteří svůj příspěvek, který pobírají, považují za neadekvátní. Pokud MPSV nic neudělá, podáme pozměňovací návrh sami, chceme těmto lidem pomoci, zakončuje Hnyková.

Co se všechno bude posuzovat?

 

 

Zveřejněno dne 10.7.2015 10:00 Arsen Lazarevi

Zdroj: www.mesec.cz


Další články

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Proč malé děti nejlépe spí vedle svých maminek

Je normální a přirozené, že miminko usne, když je maminka nablízku. Devět měsíců strávilo v její děloze, kdy usínalo a probouzelo se za tlukotu srdce své matky. Je tedy samozřejmé, že mu to bude dělat dobře i po narození.​ Více zde.

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Změny v úplatě za MŠ a školní služby

Upozornění pro rodiče předškolních a školních dětí! S platností od 10. září 2024 jsou rodiny pobírající přídavek na dítě osvobozeny od úplaty za MŠ, družinu a školní kluby.