Blog o AUTISMU
Datum: 10. 8. 2015

Jak jsem se k tomu dostal?

Od malička jsem byl divný. Nikdo se se mnou nechtěl bavit a já jsem se uchyloval k počítačovým hrám, což byl svět, kterému jsem rozuměl asi nejlépe. Nikdo nevěděl, proč mám tak neobvyklé chování. Spousta lidí mi vytýkalo spoustu mých chyb. Nejdříve jsem se strašným způsobem vymlouval na všechno možné, ale protože jsem nade vším hodně přemýšlel, začal jsem provádět, aniž bych si to plně uvědomoval, mentální trénink, o kterém se v tomto programu často zmiňuji. Tento trénink spojený s vírou a vytrvalostí pro mě dokázal udělat něco, co spousta lidí včetně odborníků považovala za nemožné. Získal jsem zpátky ztracenou empatii a cit pro rozhovory s ostatními lidmi. Jak se mi to konkrétně podařilo, popisuji v této knize na velké spoustě vlastních zkušeností i zkušeností vyčtených z knih či vysledovaných z filmů a seriálů. Zjistil jsem, že spousta lidí, přestože nemají na čele tu strašnou nálepku, mají různé drobné problémy, které se často dají vyřešit nějakou drobnou změnou. Proto jsem se rozhodl vytvořit tento program a dát tak vědět o tom, že mohu ostatním pomoct. Veškeré dotazy i připomínky směřujte na tyto stránky. Bude mi potěšením si s vámi popovídat.  Zbyněk Rybička“

Další články

Dramaterapie

Dramaterapie

Terapie využívajících divadelních prostředků k ovlivnění nežádoucího chování, k budování morálních návykům či k nácviku nových dovedností. U dětí s těžšími formami omezení hybnosti především v oblasti HK lze využít pasivní formu pozorování divadelního představení...

Snozelen

Snozelen

Snozelen patří mezi nejvyužívanější terapeutickou techniku, jež bývá součástí speciálních MŠ i ZŠ u jedinců s nejrůznějšími typy zdravotního postižení (zejména u jedinců s kombinovanými vadami). Uváděná technika využívá klidné a bezpečné prostředí (místnost) k...

ABA

ABA

Zejména u dětí s opožděným psychomotorický vývojem či u jedinců s poškozením mozku se lze setkat s výskytem nežádoucího chování již v útlém věku dítěte. K docílení žádoucích změn v oblasti chování lze využít metody aplikované behaviorální analýzy. Uváděná metoda...